Zprávy RSHb

Předseda RSHb Čechy Západ Vojtěch Touš bilancuje nejen končící rok

Jak bývá zvykem, s končícím rokem přichází na řadu bilancování, ohlédnutí se za zejména povedenými činy a s tím jde ruku v ruce i výhled či přání do roku přicházejícího. Nebude tomu jinak ani v našem regionu, kdy se této role zhostil ten nejpovolanější a to předseda regionálního svazu.

Otevřený dopis předsedy RSHb Čechy Západ

Vážená hokejbalová veřejnosti,

v době, kdy se mění letopočet, mi dovolte pár slov. Jak už v těchto dnech bývá zvykem, slov bilančních i přání vyjadřujících. Věřím, že ryze sportovně vnímáte uplynulý rok pozitivně. Mohlo se hrát, sportovat, veřejně fungovat. Opatření hygienického charakteru již nezasahovala do soutěží, a když ano, tak jen sporadicky.

V roce 2023 upřímně přeji především zdraví a klid všemi směry. Žijeme v realitě, a proto při řešení případných nepříjemností, starostí a bolestí přeji pro změnu hodně sil i štěstí.

Pokud se mám ve svých slovech vrátit mezi hokejbalové mantinely, pak i v jejich útrobách a bezprostředním okolí přeji především radost ze hry samotné. Prohry, ať přebolí, výhry se oslaví.

Když poodejdu ze samotného hřiště do světa funkcionářského, zde si dovolím popřát všem představitelům klubů, všem, kdo se starají o mládež, a prostě všem, kteří hokejbalu věnují více než jen přítomnost při úvodním a závěrečném hvizdu, aby je jejich práce těšila. Aby na ni nebyli sami, a aby se jim naopak dařilo svůj nelehký úkol vedení hokejbalového subjektu zvládat snadněji.

Upřímně si vážím, jak jsem již kdysi psal a snad i slyšitelně říkal všech, kteří tvoří další a další generace hráčů, resp. členů hokejbalového hnutí. Rovněž oceňuji práci svých současných i bývalých kolegů z vedení regionu. Podporuji činnost rozhodčích i s dovětkem: važme si jich více, bez nich to nepůjde. Obdivuji rodiče dětí, kteří se stávají vedoucími týmů.

Hokejbalu jako takovému přeji, aby se více rozšiřoval jak mezi mládeží, tak v dalších koutech republiky. Snad se ještě najdou nadšenci, kteří dokáží na „zelené louce“ nainstalovat plastový povrch odpovídajících rozměrů.

Děkuji také za podporu, kterou jsem poměrně znatelně cítil. A to jako řadový člen výkonného výboru i jako předseda našeho regionu. Můj čas k 31. 12. 2022 dozrál. Již delší dobu není v mých možnostech věnovat hokejbalu tolik času a snad i nasazení jako dříve. Po zralé úvaze přišlo rozhodnutí vedení regionu opustit. Věřím, že tento můj krok byl správnou volbou, a tímto všem ještě jednou děkuji za spolupráci i za radosti, které většinou s hokejbalem souvisely.

Kolegům z výkonného výboru držím palce, aby je jejich práce nadále naplňovala. A všem ostatním, kteří si třeba pohrávají s myšlenkou, že by se mezi funkcionáře rádi zařadili, vzkazuji: pojďte to aspoň zkusit. Třeba si také jednou řeknete: opravdu je na co vzpomínat. Tak díky!

Vojtěch Touš