Přebor minipřípravek

Soutěže přípravek i minipřípravek znají termíny turnajů

Komise mládeže Regionálního svazu pro Plzeňský a Karlovarský kraj zveřejnila termíny turnajů pro nejmladší kategorie, včetně propozic.

Soutěže přípravek i minipřípravek se rozjíždí na konci září, resp. začátku října. Cílem soutěží přípravek je umožnění sportovního setkávání začínajících hokejbalistů ve věku šest až deset let. Důraz je kladen na rozvoj zájmu dětí o hokejbal, prosazování přátelské atmosféry a vzájemného respektu mezi všemi aktéry. Naopak je jednoznačně potlačen význam dosažených, a to především osobních sportovních výsledků. V soutěži, tedy v zápasech nebude evidována jakákoli individuální statistika. V průběhu sezóny pak proběhnou dva společné turnaje s kluby z RSHb Čechy Jih. Hrát se bude systém minihokejbalu - 3 + 1.

Minipřípravky

Věková kategorie - chlapci ročníku narození 2013 a mladší, dívky ročníku narození 2012 a mladší. Hrací doba - 3 x 10 minut hrubého času.

Termíny turnajů (hřiště)

Sobota 9. 10. 2021 (Stříbro),
čtvrtek 28. 10. 2021 (Plzeň - hala),
sobota 6. 11. 2021 (Blovice),
středa 17. 11. 2021 (Dobřany),
neděle 16. 1. 2022 (Dobřany) ODLOŽENO | společný turnaj RSHb Čechy Západ a Jih,
sobota 19. 2. 2022 (Plzeň - hala),
sobota 5. 3. 2022 (Třemošná),
neděle 20. 3. 2022 (Blovice),
neděle 10. 4. 2022 (Stříbro),
sobota 7. 5. 2022 (Písek) | společný turnaj RSHb Čechy Západ a Jih,
sobota 21. 5. 2022 (Třemošná).

Přípravky

Věková kategorie - chlapci ročníku narození 2011, 2012 a mladší, dívky ročníku narození 2010, 2011, 2012 a mladší. Hrací doba - 3 x 12 minut hrubého času.

Termíny turnajů (hřiště)

Neděle 26. 9. 2021 (Stříbro),
sobota 23. 10. 2021 (Třemošná),
sobota 30. 10. 2021 (Třemošná),
sobota 13. 11. 2021 (Plzeň - hala),
sobota 15. 1. 2022 (Dobřany) ODLOŽENO | společný turnaj RSHb Čechy Západ a Jih,
neděle 27. 2. 2022 (Plzeň - hala),
sobota 12. 3. 2022 (Třemošná),
sobota 26. 3. 2022 (Dobřany),
sobota 16. 4. 2022 (Stříbro),
neděle 8. 5. 2022 (Blatná) | společný turnaj RSHb Čechy Západ a Jih,
sobota 28. 5. 2022 (Dobřany).